גן לי כרמיאל | ציוד לגני ילדים | ריהוט לגני ילדים | ציוד ג'ימבורי | step 2 | סטפ 2 - התפתחות המשחק בהתאם לגיל הילד

הזמנות ושירות לקוחות 

052-4491492
cube4, cube4, 3d, box, dualtone
brush, brush, art, paint
pencil2, pencil, write, edit, blog, note
movie3, movie, wheel, video, film
dice, dice, die, game, chance, luck, random, gample
gamepad, gamepad, video game, controller, joystick
home11, home, house, building
reading, reading, book, student, library
pawn, pawn, chess, game
office, office, home, house, work, building
התפתחות המשחק בהתאם לגיל הילד
כל משחק בו הילד עושה שימוש החל מהחודשים הראשונים לחייו ועד לשלבים המאוחרים של גיל ההתבגרות, תורם ברמה כזו או אחרת לרכישת מיומנויות קוגניטיביות, רגשיות וחברתיות, וכפועל יוצא מכך, האופן בו ילדיכם משחק ומגיב למשחקים השונים הנמצאים מסביבו, יעצב את אישיותו בגילאים מתקדמים יותר.

בשנת החיים הראשונה, הילד מרבה לעשות שימוש בפה כאמצעי לבחון חפצים שונים הנמצאים בסביבתו. כמו כן, במהלך שנת החיים הראשונה התינוק מגלה סקרנות לאיברי גופו ולחפצים בולטים הנמצאים בסביבתו. במקביל הוא לומד כיצד להניע את איברי גופו ובהמשך הוא מגלה גם כיצד להניע חפצים שונים הנמצאים בסביבתו. הגילוי הראשוני ופיתוח המיומנויות בקרב התינוק בין גיל שנה לשנתיים, תורמים רבות בתחום הקוגניטיבי והסנסו-מוטורי.

בגיל שנה עד שנתיים הילד עובר לשלב המשחק הסימבולי הכולל בין היתר משחק עם בובות, משחקי העמדת פנים, חיקוי פעולות של האנשים בסביבתו וכדומה. שלב זה מפתח בקרב הילד מיומנויות חברתיות. בגיל שלוש, הילד מתחיל מתקדם שלב בכל הנוגע למשחק הסימבולי, וממשחק עצמי הוא עובר גם למשחק קבוצתי עם ילד אחד נוסף או יותר. מגיל 5 ועד תחילת גיל הנעורים, הילד עובר לשלב המשחקים הסימבוליים המורכבים יותר המקשרים בין העולם החיצון לבין עולם הדמיון והעושר הפנימי של הילד.

פסיכולוגים ואנשים העוסקים בתחומי התפתחות הילד, נעזרים רבות בשלבי המשחק המופיעים לעיל, על מנת לקיים הליך אבחון ילדים, וזאת בהתאם להתפתחות המשחק בהתאם לגילם. במידה ובאחד השלבים הילד מגלה סימנים של חוסר רצון או עניין לשחק במשחקים המצויים בסביבתו, או לחילופין, במקרים בהם הילד בוחר מרצון לוותר על שעות המשחק הקבוצתי לטובת המשחק העצמי, ההמלצה של אנשי המקצוע תהיה להפנות את הילד לטיפול התפתחותי או פסיכולוגי אשר יסייע לו להתמודד עם הקשיים הרגשיים או החברתיים המונעים ממנו ליהנות מחוויית המשחק המצופה מילדים בני גילו.

ברוב המקרים, גם ילדים "המאחרים" בשלבי המשחק המופיעים לעיל, מצליחים להדביק את הפער בגילאים הילדות המאוחרים ותחילת גיל הנעורים, ולכן אין כל מקום לחשש במידה ולא אובחנה על ידי אנשי מקצוע אבחנה אחרת בנוגע לסיבת האיחור.

לאור שלבי התפתחות המשחק המופיעים לעיל, מומלץ לחשוף את ילדיכם למשחקים המותאמים לשלבי המשחק השונים המותאמים לגילו. כיום, תוכלו ליהנות מהיצע מרשים, מגוון ואיכותי של משחקים המיועדים לגיל הרך, ילדי הגן וילדי בית הספר. משחקים אלו פותחו בחלקם על ידי אנשי מקצוע מתחום פסיכולוגיית הילדים והתפתחות הילד.