גן לי כרמיאל | ציוד לגני ילדים | ריהוט לגני ילדים | ציוד ג'ימבורי | step 2 | סטפ 2 - משחקים למטרות התפתחות הילד

הזמנות ושירות לקוחות 

052-4491492
cube4, cube4, 3d, box, dualtone
brush, brush, art, paint
pencil2, pencil, write, edit, blog, note
movie3, movie, wheel, video, film
dice, dice, die, game, chance, luck, random, gample
gamepad, gamepad, video game, controller, joystick
home11, home, house, building
reading, reading, book, student, library
pawn, pawn, chess, game
office, office, home, house, work, building

משחקים למטרות התפתחות הילד

משחק מהווה צורך אנושי משחר ילדותינו ולאורך כל תקופות החיים השונות. בשלבים הראשוניים של חיינו המשחק משמש לנו כאמצעי להכרת הסביבה הפיזית והחברתית העוטפת אותנו, וכמו כן הוא משמש כאמצעי להכרת גופינו וכוחותינו. בשלבים מתקדמים יותר של גיל הילדות, המשחק משמש לנו כאמצעי לביטוי רגשות, צרכים וקונפליקטים, וכל זאת באמצעות הפעלת המשחק בשילוב אלמנטים היוצאים מאיתנו כגון: דמיון, האנשה ומתן פקודות קוליות למשחק.
 
המשחק כאמצעי להתפתחות
בכל הנוגע להליכי התפתחות הילד, המשחק (מכל סוג שהוא דרך אגב), הינו בעל חשיבות מכרעת, וזאת משום שפעולת המשחק משפיעה על הילד במספר מישורים אודותיהם בחרנו לפרט בשורות הבאות:
  • חשיבות המשחק בתחום הסנסו-מוטורי- המגע הישיר הנוצר בין הילד לבין המשחק בו הוא בוחר לשחק, תורם רבות לפיתוח חושיו של הילד, וזאת כתוצאה מהיחשפות הילד לצורת המשחק, מרקם המשחק, הצלילים אותם מנפיק המשחק וכדומה. במקביל להיחשפות החיצונית של המשחק, אמצעי המשחק מאפשר לילד להפעיל את שריריו העדינים ביותר, וזאת לצרכי אחיזה במשחק.
  • חשיבות המשחק בתחום הקוגניטיבי- באמצעות המשחק הילד נחשף לתכונות השונות של כל אחד מהחפצים עימם הוא בא במגע. במקביל הוא לומד כיצד לתפעל אותם ואף להבחין בין סוגים שונים של חפצים, צורות וצלילים. פיתוח יכולת ההשוואה, המיון והאבחנה, מסייעת רבות לילד בתחום הקוגניטיבי, ובהמשך הוא אף מגלה חוקים וכללים בנוגע להפעלת המשחק. בקרב רוב הילדים, המשחק תורם לפיתוח הדמיון, וזאת כתוצאה מהפעלת היכולת לחבר בין העולם המדומה לבין עולם המציאות, לדוגמא: האנשת המשחק באמצעות כך שמדברים אליו, מאכילים אותו וכדומה.
  • חשיבות המשחק בתחום הרגשי- בשלבים מתקדמים יותר של ילדותו, הילד לומד להבין ולפתח את עולמו הפנימי –רגשי, וזאת באמצעות הפעלת השחק והגדרת כללים מסוימים למשחק אותם הילד קובע על דעת עצמו. במידה ואתם משחקים על ילדיכם במשחק כזה או אחר, מומלץ להניע אותו לבטא רגשות, פחדים, כעס ואפילו תוקפנות, וזאת על מנת לאפשר לילד לבטא את כל הרגשות אותן הוא חווה.
הפעלת המשחק על ידי הילד מתרחשת ברוב המקרים בשני שלבי לימוד עיקריים, השלב הראשון: גילוי במסגרתו הילד לומד את צורתו של המשחק, אופן הפעלתו וכדומה, והשלב השני הוא פיתוח מיומנויות משחק התרומות רבות לכל אחד מהתחומים המופיעים לעיל. החשיבות של המשחק בחייו של הילד תורמת אף היא רבות להתפתחותו, ולכן יש לעודד את הילד להתנסות ולחוות את כל סוגי המשחקים האפשריים.